Văn nghệ Nông Thôn Mới

Bài hát dự thi Sáng tác về Nông thôn mới 2015

Cập nhật : 2/8/2017 2:07:12 PM
Tác giả :VPĐP NTM TW

Bài hát dự thi Sáng tác về Nông thôn mới 2015

Cập nhật : 2/8/2017 1:58:45 PM
Tác giả :VPĐP NTM TW

Mùa lúa chín

Cập nhật : 11/11/2015 8:56:25 AM
Tác giả :Phạm Kim Nhung - Câu lạc bộ thơ phường Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái-Nguyên

Ước vọng

Cập nhật : 11/11/2015 8:56:25 AM
Tác giả :Tất Kiện - Hoàng Mai - Hà Nội