Bài dự thi: XÃ SƠN THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG VÀ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỄU MẪU (02/10/2018)

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI
“BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP" GIAI ĐOẠN 2017-2020​ năm 2018 
Tác giả: Hoàng Đình Ngọc, TP Kế hoạch và Tổng hợp, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An


 Xã Sơn Thành nằm về phía Nam của huyện Yên Thành phía đông giáp xã Diễn Lợi - huyên Diễn Châu, phía Nam giáp xã Nghi Văn - huyện Nghi Lộc, phía Tây Nam giáp xã Đại Sơn - huyện Đô Lương. Đảng bộ xã Sơn Thành có 23 chi bộ; Trong đó: 19 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ trường, trạm. Về tình hình địa phương kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển toàn diễn, nhiệm vụ quốc phòng an - ninh được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên (thu nhập bình quân 52,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 2,13%), diễn mạo nông thôn đang được phố hóa từng ngày; là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, hiện đang được tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Nghệ An.

Xác định nội dung xây dựng Đề án xã Nông thôn mới kiểu mẫu, Ban chỉ đạo xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy vai trò chủ động, tích cực sáng tạo của người dân, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ tham nhũng, lãng phí. Ban Chỉ đạo xã đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hội nghị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; Giúp đỡ, hướng dẫn các xóm kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động; Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án. Từ thực tế, xã Sơn Thành đã xác định: (1) Muốn xây dựng được Nông thôn mới kiểu mẫu thì phải tuyên truyền cho mọi người hiểu được nội hàm bản chất là không ngoài mục đích nâng cap đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chọn phương pháp truyền thông để thấm sâu và nhân rộng từ phong trào trở thành cao trào toàn dân xây dựng Nông thông mới kiểu mẫu; (3) Phát huy dân chủ đây cũng là bài học sáng giá. Chính làm tốt công tác dân chủ là khai thác tốt trên hai nguồn lực đó là vật chất và tinh thần ở của dân, tạo sự đồng thuận và xuyên suốt; (4) Các bài học trên cần nhưng chưa đủ phải có nguồn lực tài chính khai thác từ nội lực, tranh thủ từ ngoại vi và có sự đầu tư của các cấp; (5) Tiến hành đồng bộ các giải pháp theo chương trình hành động của Đảng bộ với các nhiệm vụ cụ thể mà hệ thống chính trị từ xã đến xóm; (6) Đưa ra các cơ chế chính sách kích cầu đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng xây - nhân rộng điển hình tiên tiến.

Quá trình thực hiện Đề án, các đoàn thể trong tổ chức chính trị xã hội đã chọn lọc những nội dung thiết thực như chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp sạch; Các chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ hỗ trợ của các đoàn thể chính trị - xã hội để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên biết. Các nội dung được công khai, nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân được đưa ra cho nhân dân góp ý, đề xuất cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án, Đề án xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức cho dân bàn và quyết định trực tiếp việc xây dựng quy ước cộng đồng khu dân cư, chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, xóm do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

 

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiễu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác chuyển dịch cơ cấu lao động tại xã Sơn Thành

Trong Đề án xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, việc tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển kinh tế - xã hội của xã; Đã tạo động lực làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn trên nhiều phương diện. Tác động lớn nhất là đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng ngày một dân chủ hơn, cụ thể và bám sát thực tiễn hơn, khắc phục được tình trạng quan liêu, cửa quyền. Thông qua hoạt động của Đề án, MTTQ và đoàn thể, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng gắn bó hơn với đoàn viên, hội viên và nhân dân, năng lực hoạt động thực tiễn được nâng lên, tăng thêm uy tín, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đặc biệt là đã tạo ra tác động lớn hơn trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Nếu như trước đây, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp cùng nhà nước nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn mang tính chất đơn lẻ, tùy theo nhu cầu cấp bách của từng khu dân cư, thì nay với việc thông tin đầy đủ các chủ trương, kế hoạch xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với phong trào thi đua dân vận khéo, hầu hết các tuyến đường, ngõ hẻm đều được nhân dân chủ động tổ chức bàn bạc, vận động các mạnh thường quân và trực tiếp đóng góp để cùng nhà nước nâng cấp, mở rộng, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên địa bàn của từng thôn xóm. Bên cạnh đó người dân còn tích cực bàn bạc tìm hướng đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh có hiệu quả , thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Giai đoạn 2015-2018 Sơn Thành đã vận động đóng góp tiền mặt xây nhà tình nghĩa, tình thương hơn 2 tỷ đồng, vận động 380 hộ dân hiến 30.897m2 đất, vật kiến trúc trị giá gần 53 tỷ; xã hội hóa đầu tư xây dựng khuôn viên Trạm y tế, Trường học, đường giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng khác với tổng đầu tư gần 208 tỷ đồng (trong đó huy động sức dân đóng góp gần 130 tỷ đồng). Đến nay, xã Sơn Thành đã đạt 18/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí kiễu mẫu của tỉnh, còn 1 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí 13 về hình thức sản xuất (nội dung thiếu khâu liên kết theo chuỗi).

 

Đ/c Nguyễn Trí Hóa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kiểm tra mô hình phát triển sản xuất (Chăn nuôi Cừu) gắn với du lịch.

. Đ/c Nguyễn Trí Hóa, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kiểm tra trang trại nấm.

Với kết quả sau hơn hai năm thực hiện Đề án xây dựng xã Nông thôn mới kiễu mẫu, cái đích xã đạt chuẩn Nông thôn mới đã cận kề bằng quyết tâm chính trị của cán bộ và nhân dân xã Sơn Thành cũng như nội dung công việc theo Đề án đã được tỉnh phê duyệt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành sẽ đạt chuẩn Nông thôn mới kiễu mẫu năm 2019.

Tác giả: Hoàng Đình Ngọc
Nguồn: Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến