Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Bài dự thi: Nông dân giỏi góp sức xây dựng NTM

Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, mỗi khi xã sửa chữa đường, làm nhà tình thương, mắc đèn đường thì ông Đỗ Văn Xồm ở ấp Phú Hữu 2 luôn sẵn sàng đóng góp. Khi thấy bà con SX vụ mùa không có điểm tập kết lúa thu hoạch, trong khi xe công nông không được phép chạy ra tỉnh lộ 953, ông đã đổ mang cá đầu tuyến dân cư đường Km9 với hơn 15 triệu đồng để bà con nông dân vận chuyển, tập kết lúa thuận lợi.​

Bài dự thi: Tổ hợp tác cấy lúa giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Thời gian qua, Tổ hợp tác (THT) cấy lúa của nông dân Trần Quang Kiều ngụ ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, TX Tân Châu (An Giang) do nông dân Trần Quang Kiều làm tổ trưởng đã phát huy được vai trò làm dịch vụ cho nông dân, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.​

Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/5, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện sơ kết Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Công văn số 165-CV/BCĐ về thực hiện sơ kết Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thực hiện sơ kết Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Công văn số 165-CV/BCĐ về thực hiện sơ kết Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

SSI tài trợ 100 con bò laisind cho 50 hộ nông dân nghèo tại xã Vĩnh Thạch, tỉnh Quảng Trị

Ngày 6/6/2013 vừa qua đã chính thức diễn ra lễ giao nhận 100 con bò, tương đương 2,2 tỷ đồng cho 50 hộ nông dân nghèo và cận nghèo của xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Toàn bộ số tiền đã được công ty Cổ phần

Ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Từ năm 2007 đến năm 2012, Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã hợp tác phối hợp triển khai một số chương trình

Hoàn thành mô hình nông thôn mới tại 11 xã điểm vào năm 2014

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tích cực chỉ đạo, tháo gỡ

Nỗ lực để dân sớm được hưởng lợi

Là một trong 19 xã điểm nông thôn mới (NTM) của TP. Hà Nội, Liên Mạc đang quyết tâm về đích trước năm 2014. Mục tiêu của Liên Mạc là càng về đích sớm, người dân càng được hưởng lợi sớm từ Chương trình xây dựng NTM.

Tập huấn chuyên đề Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Ngày 16/10, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối xây dựng NTM Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về xây dựng NTM cho