Hỏi đáp

xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hỏi: Yêu cầu gửi các câu khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nông thôn mới

Hỏi: Cho tôi hỏi văn bản nào của Trung ương ban hành về khẩu hiệu tuyên truyền Nông thôn mới. Xin cảm ơn quý anh/chị

Cập nhật danh bạ tỉnh Long An

Hỏi: Ngày 12/01/2018, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Long An có văn bản số 04/VPĐP về việc cập nhật danh bạ Ban Chỉ đạo, VPĐP tỉnh và sử dụng cổng thông tin Chương trình nông thôn mới Trung ương. Trong đó đã có cập nhật lại danh sách Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành viên Văn phòng Điều phối tỉnh. Kính đề nghị Ban biên tập Trang thông tin điện tử nông thôn mới Trung ương cập nhật lại nội dung này trên web. Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi về việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Hỏi: Kính gửi VPĐP NTM Trung ương; VPĐP TPT Đà nẵng nhờ giải đạp một số thắc mắc sau: - Các xã đc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, nhưng theo Bộ tiêu chí mới chưa đạt, nay các xã này phấn đấu đạt chuẩn xã NTM mới theo Bộ tiêu chí NTM 2016-2020. Xin hỏi có làm thủ tục xét công nhận lại theo hướng dẫn trước đây 05 năm xét công nhận lại 01 lần hay không. - Nếu không xét công nhận lại và không công bố trên toàn huyện các xã không có mục đích phấn đấu đạt chuẩn mới (các xã này chưa đạt Bộ tiêu chí xã NTM nâng nhưng đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí gđoạn 2016-2020)và không phân biệt đc ở giai đoạn mới xã nào đã đạt hay chưa đạt. - Nếu công nhận lại có ra quyết định để UBND thành phố công nhận hay không, hay chỉ trình lên UBND TP ban hành văn bản công nhận - Nếu công nhận NĂM 2013 theo quy định trước đây 2018 hết hiệu lực vậy nay có công nhận lại không (nếu đã đạt chuẩn Bộ tiêu chí NTM gđoạn 2016-2020). Thành thật cảm ơn./.

Quyết định số 4781/QĐ-BNNPTNT

Hỏi: Kính gửi Văn phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trung ương. Hiện em đang công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình (trước đây em chuyên trách nông thôn mới). Để chuẩn bị các nội dung thực hiện phát triển sản xuất giai đoạn 2018-2020, đồng thời giúp các địa phương thực hiện tốt Phương án phát triển sản xuất. Rất mong các anh tổ chức tập huấn hoặc chỉ đạo tổ chức tập huấn để kịp thời triển khai trong quý I/2018. và cho em xin bản Word để xử lý các mẫu được nhanh và thuận lợ hơn. Em xin cảm ơn.

nông thôn mới

Hỏi: Xin hỏi đến hết tháng 11 năm 2017 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có bao nhiêu xã, huyện được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận nông thôn mới. Tôi xin cám ơn.

Biểu trựng

Hỏi: Xin cho biết ý nghĩa của biểu trưng chương trình xây dựng NTM

Danh sách các huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Hỏi: Xin cho hỏi, đến nay cả nước có bao nhiêu đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, danh sách? Và khu vực miền núi phía Bắc có bao nhiêu đơn vị câp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, danh sách? Xin trân trọng cảm ơn./.

Hỏi đáp

Hỏi: Xin hỏi tôi muốn gửi bài viết và thông tin góp ý với trang này thì qua địa chỉ nào ạ?​

xây dựng NTM ở miền núi

Hỏi: Tôi muốn biết đến nay có bao nhiêu xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Bao nhiêu xã ở vùng này đạt dưới 5 tiêu chí. Xin trân trọng cảm ơn

Gửi câu hỏi
Số lượt truy cập: 4903937